Friday, September 13, 2013

When cyberspace comes in the door, books go out the window

Via Flickr:
(Cuando el ciberespacio entra en casa, los libros saltan por la ventana)

Des que estic amb el projecte 365, sols no tenc temps de llegir un llibre, tenc la terrible sensació d'haver-los abandonat.
Gràcies a n'Auro, que m'ha deixat provar la seva tableta Bamboo.

Since I'm with the 365 project , I have not even time to read a book, I have the terrible feeling of having abandoned them.
Thanks to Auro, which left me try her Bamboo tablet.

Textures: 'positive creep' was taken by The Black Cat Photography i 'square 57' by Skeletalmess

Pulsa [L] para verla en grande. Press [L] to see larger.

No comments:

Post a Comment