Friday, May 11, 2012

C F Comte de Rochambeau

Via Flickr:
1 grafiskt blad, kopparstick

Kolorerat kopparstick föreställande Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau (1725-1807), marskalk.